Seks niejedno ma imię: może służyć prokreacji, zaspokajać fizjologiczne potrzeby, sprawiać przyjemność, a także być sposobem na okazywanie miłości. W każdym związku, bliskiej relacji między dwojgiem ludzi, bardzo istotny jest ostatni z wymienionych celów współżycia seksualnego.

Seks jest nie tylko źródłem przyjemności, jest też ważną płaszczyzną, na której okazujemy czułość, zainteresowanie i miłość. Poprzez seks pielęgnujemy bliskość z partnerem, dbamy o intymną sferę, w której jesteśmy dla siebie najważniejsi. Jest to niezwykle ważne na początku relacji, gdy zaczynamy sobie ufać i budować wzajemne przywiązanie, jak również po wielu latach, gdy bycie tylko ze sobą i tylko dla siebie to warunek konieczny pielęgnowania związku – powiedziała Maria Rotkiel, psycholog i terapeutka, ekspert Akademii Feminum.

Jakie znaczenie ma dla kobiet jakość życia seksualnego?

Nie tylko psycholodzy są świadomi, jak ważną rolę spełnia w związku seks. W badaniu przeprowadzanym na zlecenie Akademii Feminum, 79% kobiet zadeklarowało, że jakość życia seksualnego ma dla nich duże znaczenie. Największą wagę nadały jej najmłodsze panie, w wieku 25-34 lata, jednak jak się okazało, dla każdej z grup wiekowych jest ona istotnym aspektem. Duże znaczenie przypisało jej bowiem 79% kobiet w wieku 35-44 lata oraz 73% w wieku 45-60 lat.

Jaki wpływ na związek może mieć spadek jakości życia seksualnego?

Spadek jakości życia seksualnego w związkach, dla których tego rodzaju bliskość ma duże znaczenie, może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Jakich? Aż 47% kobiet jest zdania, że napięte relacje w łóżku mogą skutkować pogorszeniem stosunków pomiędzy partnerami także w innych sferach ich życia, wywoływać kłótnie i tworzyć atmosferę niezadowolenia. Co więcej, 44% pań uważa, że spadek jakości współżycia może być powodem rozpadu związku. Jedynie 3% respondentek uznało, że seks nie ma wpływu na relacje partnerów.

Problemy intymne, podobnie jak każde inne, najczęściej da się rozwiązać za pomocą szczerej rozmowy. Większość kobiet biorących udział w badaniu (72%) zadeklarowało, że w ich związku poruszane są tematy życia seksualnego. Jednak wciąż nie mała grupa pań (21%) woli pomijać te kwestie. Sam fakt posiadania potrzeb seksualnych jest w opinii niektórych osób wstydliwy, stąd rozmowa na ich temat nie wchodzi w ich przypadku w grę. Tymczasem tłamszone przez dłuższy czas, mogą budzić agresję i niechęć w stosunku do nieświadomego istnienia jakichkolwiek problemów partnera.

Na jakie sfery życia wpływa jakość życia seksualnego?

Wielu ekspertów zwraca uwagę na fakt, iż regularna aktywność seksualna pozytywne wpływa na nasze zdrowie i kondycję fizyczną, stąd znaczenie zdrowia seksualnego propagowane przez współczesną seksuologię. Dla mnie, jako psychologa i kobiety, niezwykle istotne jest to, że satysfakcjonujący seks to przede wszystkim podstawa naszej samooceny, energii i witalności emocjonalnej. Z mojego doświadczenia terapeutycznego wynika, że kobiety, które czerpią satysfakcję ze swojego życia seksualnego są pewniejsze siebie, bardziej asertywne, pozytywnej myślą i mają większą determinację w dążeniu do szczęścia i równowagi w innych sferach swojego życia – powiedziała Maria Rotkiel.

Kobiety najczęściej wskazywały zdrowie (63%) jako sferę, na którą ma wpływ jakość życia seksualnego. Nie mniej istotna z tego punktu widzenia okazała się rodzina (62%), której podstawą jest przecież związek dwojga ludzi. Aż 30% pań uznało z kolei, że problemy w życiu intymnym mogą przełożyć się na kłopoty w pracy (mniejsza pewność siebie, mniejsza asertywność i determinacja). Rzadko zdarza się bowiem, że potrafimy zupełnie oddzielić od siebie sferę zawodową i prywatną – najczęściej jest to praktycznie niemożliwe, stąd w większym lub mniejszym stopniu przenikają się i mają na siebie wpływ.

Badanie pokazało, że kobiety są świadome tego, jak ważną rolę w ich życiu odgrywa życie seksualnego. Pielęgnowanie bliskości z partnerem poprzez seks przynosi wiele korzyści zarówno relacji stworzonej przez dwoje ludzi, jak i każdemu z nich z osobna.

Więcej danych z badania „Zdrowie intymne Polek”, przeprowadzonego na zlecenie Akademii Feminum, znaleźć można na stronie www.feminum.pl